วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

สร้างประชาธิปไตย ใส่ใจสุขภาพ ปลูกฝังคุณธรรม เป็นผู้นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ ของนักเรียนอยู่เสมอ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังด้านระเบียบวินัยของนักเรียน

4. สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3. นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยดีขึ้น

4. นักเรียนใส่ใจและมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Advertisements
  • Trackback are closed
  • ความเห็น (1)
    • รัตนศรี พรหมใจรักษ์
    • มีนาคม 7th, 2011

    สีและตัวอักษรมันดูเรียบไปหน่อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: